Nederland | straatinfo

overige politie meldingen

COR en korpschef akkoord over reorganisatie politie

vrijdag 16 januari 2015 overige

Nederland - De uitvoering van de personele reorganisatie kan van start. Op 5 december 2014 adviseerde de Centrale Ondernemingsraad (COR) negatief over het Reorganisatie- en Formatieplan Nationale Politie en stelde voorwaarden voor de personele reorganisatie. Op basis van de reactie van de korpschef constateert de COR op de overlegvergadering van 16 januari dat in voldoende mate aan de voorwaarden wordt voldaan en dat de reorganisatie kan worden uitgevoerd.

De voorwaarden van de COR gaan onder meer over de kosten van dereorganisatie, een verantwoorde overgang naar de nieuwe bedrijfsvoering, hetopvangen van extra reistijd, het bieden van mogelijkheden voorHet Nieuwe Werken, hetevalueren van de formatie en garanties voor medewerkers die niet in n keernaar de definitieve plaats van tewerkstelling kunnen overgaan.

Samen optrekken

Zowel COR-voorzitter Frank Giltay als korpschef Gerard Bouman is tevreden metde uitkomsten. Bouman: 'Wij zijn tot nu toe samen opgetrokken in dit proces endat blijven wij doen. Wij delen de zorgpunten van de COR en zijn er op eenconstructieve manier uitgekomen. De voorwaarden van de COR versterken eenzorgvuldige reorganisatie, die rekening houdt met de belangen van demedewerkers.' Giltay: ?De COR heeft op een aantal onderwerpen fors ingezetvanuit zorg voor de medewerkers. Veel van onze voorwaarden worden ingevuld. Onzezorgen zijn serieus genomen, maar nog niet van tafel. We blijven heel kritischen alert de belangen van alle collega?s bewaken en de nationale politie medevormgeven.?

Concrete toezeggingen

Op onder meer de volgende onderwerpen deed korpschef concrete toezeggingenaan de COR:

Soortgelijke berichten

Politie krijgt programmadirecteur Strategie en Regie
Nederland woensdag 27 mei 2015

Hechtere samenwerking Nederland en Belgi
Nederland vrijdag 17 januari 2014

Persbericht Column
De Bilt donderdag 08 juli 2010

Installatie adjunct-districtschef in Tweestromenland
Wijchen vrijdag 05 juni 2009

Max Daniel benoemd als plaatsvervangend korpschef
Leeuwarden maandag 12 april 2010

Korpschef Gerard Bouman over zijn vertrek bij de politie
Nederland donderdag 01 oktober 2015

Reactie korpschef op overlijden Mitch Henriquez
Nederland woensdag 01 juli 2015

Nieuwe korpschef
Middelburg vrijdag 11 september 2009

Politiemedewerker omgekomen bij vliegramp
Nederland vrijdag 18 juli 2014

Teun Visscher voorgedragen als korpschef politie Zuid-Holland Zuid
Dordrecht donderdag 12 maart 2009

kaart

kaart
De lokatie van het bericht is automatisch verkregen. Het kan dus zijn dat het bericht op deze kaart afwijkt van de echte lokatie.

Meer politieberichten uit de regio