Korpschef over evaluatie Politiewet: ruimte en flexibiliteit nodig

donderdag 16 november 2017

Nederland - De conclusies van de commissie-Kuijken maken duidelijk dat de vorming van één politie fors is onderschat. Maar het rapport bevat ook een enorm compliment voor de grote loyaliteit van de politiemensen op straat en de mensen die hen ondersteunen. Dat zegt korpschef Erik Akerboom in een eerste reactie op de vandaag gepresenteerde Evaluatie Politiewet: Doorontwikkelen en verbeteren.

Volgens Akerboom schetst de commissie een treffend en samenhangend beeld van hoe de politie er voor staat. 'Wat mij betreft is dit rapport de leidraad voor de doorontwikkeling van de politie.'

De commissie-Kuijken beschrijft hoe de grote ambities schuurden met de praktijk. Het was te veel, het moest te snel en met te weinig middelen. En dat allemaal in een snel veranderende, digitaliserende wereld met nieuwe veiligheidsvraagstukken. Akerboom: 'De organisatie stond op haar kop. De medewerkers ondervonden daarvan dagelijks de gevolgen, zoals de grote onzekerheid over hun plek en het anders gaan organiseren van het werk. Leidinggevenden moesten met minimale ondersteuning problemen oplossen. Tegelijkertijd werd de ruimte om zelf over zaken te beslissen ingeperkt.'

In die roerige periode is de waardering van de burger voor de politie nagenoeg gelijk gebleven. De commissie-Kuijken schrijft dit voor een groot deel op het conto van de grote loyaliteit van politiemensen en hun vermogen zich aan te passen. 'Dat de commissie getroffen is door de loyaliteit van onze medewerkers is een enorm compliment. Het feit dat politiemensen tijdens de immense reorganisatie zijn blijven presteren is ook echt ongelofelijk knap', aldus Akerboom. 

Volgens de commissie is er nog een lange weg te gaan om alle ambities van de politiewet te realiseren. Zo is te veel centraal geregeld en moet meer flexibiliteit mogelijk zijn. Akerboom: 'Soms volstaan landelijke standaarden niet in een wijk en is maatwerk nodig. Zowel voor onze mensen die er werken als voor de mensen die er wonen. Teams moeten daarom meer regelruimte krijgen. Daarnaast moeten we ook kijken hoe we kunnen zorgen dat de nieuwe kaders, protocollen en werkinstructies niet beknellend werken. Ze zijn noodzakelijk om een betrouwbare partner te zijn, om eenduidig te werken en verantwoording af te kunnen leggen. Maar het systeem moet ons helpen, niet tegenwerken.”'

Dat de commissie-Kuijken een sterkere positie van de korpschef bepleit, vindt Akerboom geen doel op zich. 'Waar het om gaat, is dat de politie goed kan inspelen op lokale veiligheidsproblemen. Wij moeten hierover in gesprek met het lokaal gezag en vervolgens wel de bevoegdheden en middelen hebben om snel en flexibel te kunnen handelen. In de operatie, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering. Ik wil de collega’s en hun teamchefs zo veel mogelijk geven wat ze daarvoor nodig hebben. Die ruimte kan ik hen alleen bieden als ik die zelf heb.'

Akerboom vindt het rapport genuanceerd, waarbij zeker ook aandacht is voor de voordelen die behaald zijn: van snellere en eenvoudigere opschaling en inkoopvoordelen tot betere informatiedeling en praktische zaken als de introductie van een nieuw uniform. Akerboom: 'Het vorige bestel was versnipperd en voor een deel letterlijk failliet: we konden de gewenste veranderingen niet realiseren. Als één politie zijn we beter en sneller in staat in te spelen op de eisen die de veranderende samenleving vraagt van het politiewerk en op de toegankelijkheid die burgers verwachten.'

De commissie-Kuijken heeft ook naar de ICT-veranderingen bij de politie gekeken. De conclusies zijn in lijn met het eindverslag van de Review Board dat vandaag ook aan de Minister is aangeboden en dat het oordeel van deze toezichthouder geeft over de uitvoering en de resultaten van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening. Kern is dat er veel bereikt is om de ICT eenduidiger en stabiel te krijgen en dat de nu doorgepakt moet worden op de vernieuwing. Akerboom: 'Keuzes maken hoort erbij. We hebben eerst de techniek aangepakt en onder de motorkap is veel gebeurd. Dit was nodig om de volgende stappen richting de vernieuwing te kunnen zetten.'

Ook op personeelsgebied dient volgens Akerboom ook zich een grote uitdaging aan: de komende jaren verlaten 14.000 oudere politiemensen het korps. 'We hebben van het nieuwe kabinet extra geld gekregen om nieuwe politiemensen op te leiden, maar die mensen zijn er niet morgen. Dat kost tijd. Het is dus onvermijdelijk dat we tijdelijk het politiewerk met minder mensen moeten doen. Dat maakt het extra belangrijk om het politiewerk en de inzet van politiemensen zo efficiënt en flexibel mogelijk in te richten.' 

De commissie bepleit dat de politie zich verder moet kunnen ontwikkelen en verbeteren. Akerboom: 'Ik hoop dat de politiek en de bestuurders, onze medewerkers, maar ook de samenleving als geheel de politie niet alleen de ruimte gunnen om dit voor elkaar te krijgen, maar ook het geloof hebben dat we daarin slagen. Zoals de commissie stelt: Nederland heeft dit nodig en de diender verdient het.'

bron: politie.nl | Categorie: verkeersdelict


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Nederland | 112 alarmeringen Nederland | Goedkoop Tanken in Nederland | Supermarkten in Nederland | Weerbericht Nederland