Nederland | straatinfo

zedenmisdrijf politie meldingen

Geen bedenktijd bij aangifte zedenmisdrijf

zedenmisdrijf

Nederland - In de media is de afgelopen tijd veel aandacht voor de bedenktijd als een slachtoffer aangifte wil doen van een zedendelict. Er heerst een hardnekkig misverstand dat de zedenpolitie een verplichte bedenktijd van veertien dagen meegeeft, ook als melder al weet dat hij/zij aangifte wil doen.

?Dat beeld klopt niet, nergens is vastgelegd dat de bedenktijd een termijnmoet bevatten?, aldus portefuillehouder Walter van Kleef. De zedenpolitie biedteen slachtoffer/melder altijd een informatief gesprek aan waarin informatiewordt gevraagd en gegeven. Voor de politie is hetimmers van belang te weten water is gebeurd, of er sprake is van een strafbaar feit, gevaar voor herhalingetc. In dat gesprek wordt ook gekeken welke hulpbehoefte het slachtoffer heeft.

Realistisch

Daarnaast krijgt het slachtoffer uitleg over de procedure van aangifte,onderzoek en vervolging en over het bijstaan door een advocaat etc. ?Tijdens hetinformatieve proces leggen we het slachtoffer zo realistisch mogeljk uit wat hemof haar staat te wachten. Soms is dat aanleiding om van aangifte af te zien?,zegt Yet van Mastrigt, ex-teamchef zedenpolitie.

Maximum termijn

Omdat in bijna alle zedenzaken slachtoffer en verdachte bekenden van elkaarzijn, is het van belang dat het slachtoffer de mogelijkheid krijgt na te denkenover het wel/niet doen van aangifte en de gevolgen van een strafrechtelijkonderzoek. De zedenpolitie geeft slachtoffer een brochure mee, waarin onder meerde procedure van aangifte en vervolg onderzoek is beschreven. De termijn vantwee weken is geen verplichting maar meer een maximum termijn om voortgang in dezaak te houden. Indien het slachtoffer aan het eind van het informatieve gesprekweet dat zij/hij aangifte meteen wil doen, kan direct een afspraak voor het doenvan aangifte worden gemaakt.

Honderden redenen

Dat veel slachtoffers ervoor kiezen om geen aangifte te doen, of nietdirect, heeft vaak een hele persoonlijke reden, weet Van Mastrigt. ?Er zijn welhonderden redenen te noemen. Een slachtoffer dat misbruikt is door haar opa kanervoor kiezen haar oma dit leed te willen besparen, iemands moeder is ernstigziek en de melder wil zich daar eerst op toeleggen, of eerst nog afstuderen. Ookhoren we vaak dat slachtoffers het op dat moment simpelweg nog niet aankunnen.?

Opsporing

In zaken waar slachtoffer en verdachte elkaar niet kennen (bijvoorbeeld eenaanranding of verkrachting op de openbare weg) wordt ook altijd een informatiefgesprek gevoerd en wordt veelal de aangifte direct opgenomen, tenzij hetslachtoffer toch die bedenktijd wil. Voor de politie is het in die gevallen vangroot belang zo snel mogelijk veel informatie te vergaren in verband met deopsporing van de verdachte.

Soortgelijke berichten

Verdachte aangehouden na zedenmisdrijf
Kampen

Verdachte zedenmisdrijf aangehouden
Hoogblokland

Verdachte aangehouden na zedenmisdrijf
Kampen

Aanhouding na ernstig zedenmisdrijf
Eindhoven

Rechercheteam geeft signalement verdachte zedenmisdrijf vrij en zoekt naar een mogelijk ander slachtoffer
Almere

Wie is zijn fiets kwijt?
Assendelft

Katten mishandeld en vergiftigd in Middelburg
Middelburg

Fiets gestolen? Doe altijd aangifte!
Breda

Politie zoekt slachtoffer tasjesroof
Deventer

Ingebroken in veertien schuurtjes
Breda

kaart

kaart
De lokatie van het bericht is automatisch verkregen. Het kan dus zijn dat het bericht op deze kaart afwijkt van de echte lokatie.

Meer politieberichten uit de regio